Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Parmair ilmanvaihto Oy
Kaukjärventie 284, 30100 Forssa, Suomi
Puhelin: +358 44 3598172
Sähköposti: marko.kantelus@parmair.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä ja tietosuojaa koskevissa asioissa

Marko Kantelus
Kaukjärventie 284, 30100 Forssa, Suomi
Puhelin: +358 44 359 8220
Sähköposti: marko.kantelus@parmair.com

3. Rekisterin nimi

Parmair ilmanvaihto Oy:n asiakastietokanta

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan Parmair ilmanvaihto Oy:lta tilaamien tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen sekä asiakassuhteen hoitamiseen.

Rekisteri sisältää henkilötietoja Parmair ilmanvaihto Oy:n palveluiden käyttäjäksi rekisteröityneistä luonnollisista henkilöistä ja yrityksistä. Tietoja voi kertyä asiakkaan perustietojen lisäksi sopimuksista, palvelujen käytöstä, palvelujen käyttöalueista sekä palvelujen tuottamisen ja ohjaamisen edellyttämistä tiedoista. Lisäksi rekisteri voi sisältää asiakkaan itse ilmoittamia kiinnostusalueita koskevia tietoja.

Henkilötietoja käsitellään sopimuksen tuottamiseen tai suostumukseen perustuen

asiakkaan valitsemien palveluiden toteuttamiseen ja ylläpitämiseen sekä tuotteiden tuotantoon ja kehittämiseen. Tietoja käytetään myös asiakastukeen, palveluprosessin toteuttamiseen, laskuttamiseen sekä kriittisten käyttötiedotteiden lähettämiseen. Suostumuksen perusteella palvelun käyttötietoja käsitellään lisäksi käyttötutkimuksen tekemiseen sekä asiakkaan yhteystietoja muiden palveluiden markkinointiin, palveluista tiedottamiseen, myynnin edistämiseen ja markkinatutkimuksiin.

Tietoa Parmair ilmanvaihto Oyn tarjoamista palveluista ja tuotteista on saatavilla osoitteesta: www.parmair.com

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot käyttäjistä:

  • Nimi
  • Postiosoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Organisaation nimi
  • Tilaushistoria

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tallentamamme henkilötiedot ja pyytää oikaisemaan häntä koskevat mahdolliset virheelliset tai puutteelliset tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen.

On huomoitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10§) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumukseen perustuvan henkilötietojen käsittelyn osalta rekisteröity voi peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä rekisteripitäjälle.

Rekisteröity voi käyttää oikeuttaan rekisteritietojen tarkistamiseen ottamalla yhteyttä Parmair ilmanvaihto Oy:n yhteyshenkilöön: +358 44 359 8220.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja saadaan ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään. Tietoja lisätään rekisteriin Parmair ilmanvaihto Oy:lle lähetetyn kontaktilomakkeen/yhteydenottopyynnön yhteydessä suostumuksella tai käyttäjän tehdessä tilauksen organisaation palveluista tai tuotteista.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Yhteistietoja luvutamme yhteistyökumppaneillemme Posti Group Oyj:lle sekä Suomen Kaukokiito Oy:lle tilausten toimituksen yhteydessä toimitustavasta riippuen.

Tietoja käsittelevät osittain tai kokonaisuudessaan myöskin Mainostoimisto Jiibit verkkosivujemme kautta käsiteltävien tietojen osalta, Oscar Software Oy toiminnanohjausjärjestelmän ja asiakasrekisterin alustan tarjoajana ja tietotekniikka- sekä tietoturvakumppani Blackbelt IT.

Muutoin tietoja ei luovuteta eteenpäin muutoin, kuin viranomaistoimien niin edellyttäessä.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle>

Henkilötietoja ei luovuteta Suomen ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja säilytetään luottamuksellisina. Parmair ilmanvaihto Oy:n tietoverkko ja laitteistot on suojattu palomuurilla sekä muilla turvallisuustason takaavilla teknisillä toimenpiteillä. Järjestelmään pääsevät vain asiakaspalvelu- sekä ylläpitohenkilökunta henkilökohtaisilla tunnuksilla ja salasanoilla. Tietoja käsittelevillä henkilöillä on voimassa oleva salassapitosopimus.

Hei,
ilmoita tässä

puuttuva suodatin.

Ilmoita tietosi alle

tai koita vielä hakua?