Parmair Ilmanvaihto Oy:n yleiset toimitus-, huolto ja sopimusehdot

1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT

1.1. Näitä yleisiä toimitus-, huolto- ja sopimusehtoja sovelletaan Parmair Ilmanvaihto Oy:n (jäljempänä ”Parmair”) ja asiakkaan (jäljempänä ”Asiakas”) väliseen sopimukseen, jossa näihin yleisiin toimitus-, huolto- ja sopimusehtoihin on viitattu tai joiden osaksi nämä yleiset toimitus-, huolto- ja sopimusehdot ovat muutoin tulleet.

1.2. Kaikki suulliset sopimukset ovat mitättömiä. Kaikki muutokset tai lisäykset näihin toimitus-, huolto- ja sopimusehtoihin on sovittava kirjallisesti, jotta ne olisivat päteviä.

1.3. ”Laite” tarkoittaa laitetta, joka on Parmairin tai sen päämiehen valmistama sekä Parmairin näiden yleisten toimitus-, huolto- ja sopimusehtojen perusteella toimittamia varaosia ja tarvikkeita.

1.4. ”Varaosa” tarkoittaa Parmairin tai sen päämiehen valmistama ja toimittamia varaosia ja tarvikkeita.

1.5. ”Ohjelmisto” tarkoittaa Parmairin näiden yleisten toimitus-, huolto- ja sopimusehtojen perusteella ylläpitämän tai tukeman Laitteen käyttöohjelmistoa siihen liittyvää ohjainta. Ohjelmisto-määritelmä ei käsitä eivätkä näiden yleisten toimitus-, huolto- ja sopimusehtojen mukaisten Palvelujen piiriin kuulu asiakaskohtaisesti sovitetut tai muutetut Ohjelmistot eivätkä kolmannen osapuolen ohjelmistoja.

1.6. ”Palvelu” tarkoittaa sopimuksessa määriteltyä huolto-, ylläpito-, laitetuki-, asennus-, konsultointi-, koulutus- ja/tai muuta asiantuntijapalvelua.

1.7. ”Toimituspäivä” tarkoittaa päivää, jolloin Parmair on suorittanut loppuun asennustyön määritystensä mukaisesti tai jos Asiakas asentaa Laitteen, päivää, jolloin ao. Laite on luovutettu Asiakkaan hallintaan.

2. VERKKOKAUPPATILAUKSET

2.1. Tuotteita myy Parmair Ilmanvaihto Oy, y-tunnus 2803438-4. Myymme tuotteita yrityksille sekä täysi-ikäisille yksityishenkilöille Suomen ja EU:n alueella. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. 

2.2. Tuotteet tilataan osoitteesta www.parmair.com ostoskorin kautta. Asiakas sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä voimassa oleviin toimitusehtoihin. Kaikki tilaukset vahvistetaan sähköpostilla, jossa ilmoitetaan tilauksen hinta, toimituskulut sekä tilatut tuotteet. Tilausvahvistuksen saaminen edellyttää voimassaolevan sähköpostiosoitteen ilmoittamista tilauksen yhteydessä. Suodatintilauksissa saat arkisin klo 8-16 välillä apua numerosta 044 359 8172.

2.3. Tilaus maksetaan laskulla 14 pv netto, joka toimitetaan joko tilauksen mukana tai sähköpostitse. Kaikki tilaukset toimitetaan Postin kautta postipakettina lähimpään Postin toimipisteeseen tai pakettiautomaattiin. Postipaketin lähettäminen edellyttää voimassaolavan puhelinnumeron ilmoittamista. Saat tekstiviestin ja noutokoodin kun paketti on noudettavissa Postin pakettiautomaatista tai Postin toimipisteestä.

2.4. Postitamme tuotteita jokaisena arkipäivänä. Tilaukset käsitellään tavallisesti 1-3 arkipäivän kuluessa. Tilaus on perillä kotimaassa yleensä käsittelypäivää seuraavana arkipäivänä. Mikäli tilaus sisältää tuotteita, joita ei tilaushetkellä ole varastossa, jää tilaus odottamaan niiden saapumista varastolle. Saat tilauksestasi tilausvahvistuksen, mikäli olet ilmoittanut sähköpostiosoitteen tilauksen yhteydessä. 

2.5 Palautusohjeet ja -ehdot löytyvät täältä: https://parmair.com/palautus/

2.6. Pidätämme oikeuden muuttaa hintoja ja toimitusehtojamme ilman etukäteisilmoitusta. Asiakkaan on ennen tilausta tutustuttava kulloinkin voimassaoleviin toimitusehtoihin. Parmair Ilmanvaihto Oy käsittelee kaikki asiakastiedot täysin luottamuksellisesti. Parmair Ilmanvaihto Oy ei luovuta henkilö- ja asiakastietoja kolmannelle osapuolelle (Yhteystiedot luovutetaan Posti Group Oyj:lle tilauksen toimitusta varten). Pyydämme tilausta tehdessäsi täyttämään mahdollisimman tarkasti kaikki tilauslomakkeen kohdat. Ole hyvä ja täytä yhteystietosi huolellisesti.

3. TOIMITUS, ASENNUS JA TOIMITUKSEN HYVÄKSYMINEN

3.1. Tilaukseen kohdistuvat huomautukset ja muutokset ilmoitettava viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen toimitusta. Muutokset puhelimitse 044 359 8172 tai sähköpostitse myynti@parmair.com.

3.2. Parmair toimittaa Laitteet sovittuna toimitusaikana tai, jos toimitusaikaa ei ole määritelty, kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen voimaantulosta. Palvelujen alkamis/suoritusajankohta sovitaan erikseen.

3.3. Laitteen toimitukseen sisältyy yksi kopio Laitteen sen hetkistä ohjeaineistoa. Käyttöohjeet ovat suomen kielellä.

3.4. Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, Laitteiden toimitusehto on vapaasti Parmairin varastossa Forssassa. Kuljetuskustannukset (rahti ja vakuutus) Parmairin varastosta toimituspaikkaan Parmair veloittaa kulloinkin voimassaolevien veloitusperusteidensa mukaisesti.

3.5. Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, Asiakas vastaa Laitteen asentamisesta, jolloin toimitus katsotaan tapahtuneeksi, kun Laite on toimitettu Asiakkaalle. Asiakkaalla on oikeus tilata erikseen Parmairilta asennuspalvelua niille Laitteille, joiden asennus on Asiakkaan vastuulla. Tällöin Parmair tarjoaa asennuspalvelua kulloinkin voimassa olevien ehtojensa ja veloitusperusteidensa mukaisesti. Mikäli Parmair vastaa Laitteen asentamisesta, toimitus katsotaan tapahtuneeksi, kun Parmair on suorittanut loppuun asennustyön määritystensä mukaisesti.

3.6. Jos asennus on sovittu Parmairin tehtäväksi, (a) Asiakkaan tulee omalla kustannuksellaan saattaa Laitteen käyttöympäristö asianmukaiseen kuntoon hyvissä ajoin ennen sovittua toimitusajankohtaa huomioiden esimerkiksi vapaa kulku asennuspaikalle, ilmanvaihtokanavat, sähkötöiden valmistelu sekä Laitteen vaatima lattian kantavuus; (b) Parmairilla on oikeus yhteisesti sovittavana ajankohtana tarkastaa käyttöympäristö ennen sovittua asennuspäivää; ja (c) Asiakkaan tulee järjestää Parmairille pääsy asennustiloihin yhteisesti sovittavana ajankohtana asennuksen tekemiseksi.

3.6.1. Mikäli Parmairin suorittamaan Laitteen asennukseen sisältyy ilmanvaihtojärjestelmän mittaus ja säätö, se suoritetaan paine-eromittauksena mittaamalla venttiileistä ilmamäärät ilmanvaihtosuunnitelman mukaisesti. Jos ilmanvaihtosuunnitelmaa ei ole saatavilla, niin Parmair suorittaa säädön huoneiston nelilömäärän ja tilavuuden perusteella lasketuilla ilmamäärillä. Asiakas vastaa siitä, että ilmanvaihtokanavat ovat puhtaat ja niissä ei ole vuotoja ja tukoksia.

3.6.2.  Mikäli Asennukseen on sovittu kuuluvaksi ilmanvaihdon nuohous, se suoritetaan alipaineimuria käyttäen. Jokainen ilmanvaihtokanava käsitellään mahdollisuuksien mukaan erikseen mekaanisella, pyörivällä harjalla. Parmair ei kuitenkaan takaa, että kaikkia kanavia pystytään täysin nuohota, johtuen esimerkiksi herkistä kanavamateriaaleista (kurttuputki tms.), kanavissa olevista esteistä, vuodoista tai muista seikoista.

3.7. Laitteen asiakaskohtainen sovittaminen asiakasympäristöön ei kuulu toimitukseen tai Parmairin suorittamaan Laitteen asennukseen. Asiakas hyväksyy, että Laitteen ympäriltä joudutaan mahdollisesti purkamaan kaapistoja tai peitelevyjä, joiden uudelleen rakentaminen ei kuulu Parmairin suorittamaan Laitteen asennukseen. Myöskään rakenteelliset muutostyöt asennuspaikkaan tai ilmanvaihtokanaviin eivät kuulu Laitteen asennukseen.  Parmair tekee ne erikseen kirjallisesti sovittaessa tuntihintaveloituksella kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti.

3.8. Mikäli ei ole kirjallisesti sovittu erillisestä hyväksymistestistä, Asiakkaan tulee tehdä Laitteen vastaanottotarkastus seitsemän (7) päivän kuluessa Toimituspäivästä. Asiakkaan on viivytyksettä ilmoitettava Parmairille kirjallisesti toimituksessa havaitsemistaan virheistä tai puutteista. Laitteen toimitus katsotaan hyväksytyksi, (a) kun Asiakas on nimenomaisesti hyväksynyt toimituksen; tai (b) kun Parmair on korjannut Asiakkaan vastaanottotarkastuksen tai hyväksymistestin aikana kirjallisesti raportoimat hyväksymisen estävät virheet ja puutteet; tai (c) jos Asiakas ei tee kirjallista huomautusta hyväksymisen estävästä virheestä tai puutteesta seitsemän (7) päivän kuluessa Toimituspäivästä; taikka (d) jos Asiakas ottaa kyseisen Laitteen käyttöön.

3.9. Sellaiset puutteet tai viat, jotka eivät olennaisesti haittaa Laitteen käyttämistä, eivät ole esteenä toimituksen hyväksymiselle, mutta Parmair on velvollinen ilman aiheetonta viivytystä korjaamaan ne takuun puitteissa.

3.9.1. Parmairilla on oikeus käyttää Laitteiden asennukseen ja huoltoon asianmukaisen koulutuksen saanutta kolmatta osapuolta.

4. HINNAT JA MAKSUEHDOT

4.1. Yleistä

4.1.1. Ellei Palvelulle tai Laitteelle ole sovittu sopimuksessa tai muutoin hintaa, noudatetaan kulloinkin voimassa olevan Parmairin hinnaston mukaista hintaa.

4.1.2. Mikäli Palvelu tehdään Asiakkaan tilauksesta Varsinaisen asennuksen ulkopuolella, Parmairilla on oikeus veloittaa voimassa olevan hinnastonsa mukaiset lisät. Parmairilla on oikeus myös veloittaa lisäkustannukset, jotka aiheutuvat Asiakkaan antamista vääristä tiedoista tai muusta Asiakkaasta johtuvasta syystä.

4.1.3. Parmairilla on oikeus veloittaa Asiakkaalta lisämaksuja kuten matkakuluja, ylityökorvauksia tai muita palvelumaksuja Palveluista, jotka suoritetaan Asiakkaan pyynnöstä normaalin työajan ulkopuolella tai sopimukseen sisältymättömänä työnä.

4.2. Arvonlisävero ja muut julkiset maksut; maksuehdot

4.2.1. Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, sopimuksessa mainittuihin hintoihin sisältyvät sopimuksen allekirjoituspäivänä voimassa olevat viranomaisten määräämät julkiset maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa. Mikäli viranomaisten määräämien julkisten maksujen suuruus tai kantoperuste muuttuu joko säädösmuutosten tai verotuskäytännön muuttumisen takia, Laitteiden ja Palvelujen hinnat muuttuvat vastaavasti.

4.2.2. Maksuehto on neljätoista (14) päivää netto laskun päiväyksestä ja viivästyskorko korkolain mukainen.

4.2.3. Parmairilla on oikeus veloittaa suorittamattomasta maksuerästä aiheutuneet muistutus- ja perintäkulut.

4.2.4. Mikäli Asiakkaan maksusuoritus on viivästynyt yli kolmekymmentä (30) päivää erääntymispäivästä, Parmairilla on oikeus ilman vastuuseuraamuksia pidättyä suorituksestaan, kunnes Asiakas on suorittanut kaikki erääntyneet maksunsa Parmairille.

5. OMISTUS- JA KÄYTTÖOIKEUS SEKÄ VAARANVASTUU

5.1. Omistusoikeus Asiakkaan ostamaan Laitteeseen siirtyy Asiakkaalle, kun Laitteen ostohinta on kokonaisuudessaan maksettu Parmairille.

5.2. Vaaranvastuu Laitteista siirtyy Asiakkaalle, kun asianomainen Laite on luovutettu Asiakkaan hallintaan tai toimitettu Asiakkaan tiloihin.

5.3. Ennen kuin Parmair on saanut Laitteesta täyden maksun, Asiakas (a) ei saa siirtää Laitetta tai sallia sitä siirrettävän sen sijoituspaikasta Parmairin tietämättä; (b) pitää Laitteen hyvässä kunnossa ja täydellisenä vakuuttaen sen täydestä arvostaan; sekä (c) sitoutuu olemaan tekemättä siihen muutoksia ilman Parmairin kirjallista suostumusta ja sallii Parmairin tarkastaa Laitteen.

6. TAKUU

6.1. Ellei toisin kirjallisesti sovita, Parmair antaa Laitteille tässä kohdassa 6 sovitun takuun. Muiden kuin Laitteiden osalta niiden takuuajat ja muut takuuehdot määräytyvät niiden valmistajan takuuehtojen mukaan. Takuu koskee Laitteita vain muuttamattomassa muodossa. Takuu koskee vain Asiakasta.

6.2. Parmair takaa, ettei Laitteessa esiinny materiaalista, rakenteesta tai valmistuksesta aiheutuvia vikoja. Ellei toisin kirjallisesti sovita, takuuaika on kaksikymmentäneljä (24) kuukautta Laitteen toimituspäivästä. Parmair korjaa viallisen Laitteen tai sen osan tai komponentin, josta Asiakas on takuuaikana viivytyksettä kirjallisesti ilmoittanut. Asiakkaan on ilmoitettava ja tarvittaessa osoitettava, kuinka vika ilmenee. Laitteiden takuukorjaukset Parmair tekee Asiakkaan luona Suomessa, ellei toisin ole sovittu. Vian korjaamiseksi Asiakkaan on asetettava korjattava Laite Parmairin käyttöön tarvittavaksi ajaksi Parmairin normaalina työaikana. Korjaaminen voi tapahtua myös toimittamalla Asiakkaalle korvaava laite. Jos takuukorjaus tehdään Parmairin luona, Asiakkaan on toimitettava Laite Parmairin toimipisteeseen Suomessa korjausta varten. Laitteen takuukorjaukseen toimittamisesta ja palauttamisesta aiheutuvat kulut maksaa Parmair, jos vika kuuluu takuun piiriin.

6.3. Parmair takaa, ettei Varaosassa esiinny materiaalista, rakenteesta tai valmistuksesta aiheutuvia vikoja. Ellei toisin kirjallisesti sovita, takuuaika on kuusi (6) kuukautta Varaosan toimituspäivästä. Parmair korjaa viallisen Varaosan tai sen osan tai komponentin, josta Asiakas on takuuaikana viivytyksettä kirjallisesti ilmoittanut. Asiakkaan on ilmoitettava ja tarvittaessa osoitettava, kuinka vika ilmenee. Varaosan takuukorjaukset Parmair tekee Asiakkaan luona Suomessa, ellei toisin ole sovittu. Vian korjaamiseksi Asiakkaan on asetettava korjattava Varaosa Parmairin käyttöön tarvittavaksi ajaksi Parmairin normaalina työaikana. Korjaaminen voi tapahtua myös toimittamalla Asiakkaalle korvaava varaosa. Jos takuukorjaus tehdään Parmairin luona, Asiakkaan on toimitettava Varaosa Parmairin toimipisteeseen Suomessa korjausta varten. Varaosan takuukorjaukseen toimittamisesta ja palauttamisesta aiheutuvat kulut maksaa Parmair, jos vika kuuluu takuun piiriin.

6.4. Takuu taikka takuuaikana tai sen jälkeen annettava huolto- tai ylläpitopalvelu ei kata Laitteen normaalia kulumista eikä Laitteen tarvikkeita, muuttamista, kunnostamista tai Laitteen siirtämistä eikä sellaisen vian tai virheen korjausta taikka Varaosan vaihtamista, joka on aiheutunut (a) ulkoisesta syystä kuten onnettomuudesta, sähkö- tai ilmastointihäiriöstä, ukkosvauriosta, tulipalosta tai vesivahingosta; (b) Laitteen virheellisestä käytöstä tai Asiakkaan huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä Laitteen käyttöä, huoltoa tai puhdistusta koskevien ohjeiden noudattamisessa; (c) muun kuin Parmairin toimittamasta laitteesta, alkuperäisistä suodattimista tai Varaosista taikka tekemästä Laitteen muutoksesta tai korjauksesta; (d) laiminlyönnistä Laitteen käyttöohjeiden tai ympäristövaatimusten noudattamisessa.

6.5. Mikäli todetaan, ettei Asiakkaan ilmoittama vika tai virhe kuulu takuun piiriin, Parmairilla on oikeus veloittaa vian ja virheen etsimisestä ja paikallistamisesta voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti. Parmairilla on lisäksi oikeus veloittaa Asiakasta sellaisesta takuuseen kuulumattoman vian tai virheen korjaamisesta, jonka tekemisestä on sovittu.

6.6. Parmairin vastuu Laitteen vioista ja virheistä rajoittuu tämän kohdan 6 mukaisten takuuvelvoitteiden täyttämiseen. Takuun päättymisen jälkeen Parmairin vastuu Laitteen vioista ja virheistä rajoittuu mahdollisen huolto- tai ylläpitosopimuksen velvoitteisiin.

7. ESTEELLISYYS JA VASTUUVAPAUTUS

7.1. Parmair ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Epidemia/pandemia, joka estää konkreettisesti suoritusvelvoitteen täyttämisen katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi. Myös konkurssi, lakko ja muu vastaava toiminnan keskeyttämiseen johtava toimenpide katsotaan esteeksi myös silloin, kun sopijapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena.

7.2. Parmairin alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta.

7.3. COVID-19 -virustilanne ja sen mahdollinen kehitys, laajuus ja arvaamattomuus voivat vaikuttaa Parmairin kykyyn täyttää sovitut velvoitteet. Jos Parmair kokee kohtuuttomia viivästyksiä, esteitä, vaikeuksia tai kustannuksia velvoitteiden täyttämisessä COVID-19:n seurauksena, Parmair ei vastaa viivästyneestä ja/tai puutteellisesta toimituksesta siihen asti, kunnes velvoitteiden täyttäminen on mahdollista ja/tai velvoite voidaan täyttää ilman esteitä Parmairille. Vastuuvapauslauseke kattaa kaikki COVID-19:n välittömät ja epäsuorat seuraukset, mukaan lukien COVID-19:n vaikutukset Parmairin työvoimaan, kuten karanteenit, matkarajoitukset tai vastaavat; tai jos Parmair ei kohtuudella pysty ostamaan tarvittavia raaka-aineita ja komponentteja; tai jos hinta niiden nousee COVID-19:n seurauksena.

Pyydä tarjous

Parmair Ilmanvaihto Oy:n yleiset toimitus-, huolto ja sopimusehdot

Yksityisyydensuojasi on meille tärkeää. Katso lisätietoja tietosuojaselosteesta

Pyydä tarjous

Parmair Ilmanvaihto Oy:n yleiset toimitus-, huolto ja sopimusehdot

Liitä valokuvat laitteen tyyppikilvestä, laitteesta kansi auki ja varaosasta, jotta voimme varmistaa uuden varaosan yhteensopivuuden. Kuvien koko max. 4Mb

Yksityisyydensuojasi on meille tärkeää. Katso lisätietoja tietosuojaselosteesta

Puuttuva varaosa?

Sivuillamme on esillä vain suosituimmat Parmair-, SunAir-, Primex-, AirWise- ja KAIR-varaosat. Saat meiltä edustamillemme merkeille kattavasti kaikki varaosat. Jos sopivaa varaosaa ei löydy sivuiltamme, niin kysy puuttuvaa varaosaa joko sähköpostilla myynti@parmair.com tai ohessa olevalla lomakkeella.

Ilmoita laitteen ja varaosan tarkka malli ja lähetä meille valokuvat, sekä laitteen tyyppikilvestä että varaosasta, jotta voimme varmistaa uuden varaosan yhteensopivuuden.

Kokeilitko jo hakua?

Liitä viestiin kuva varaosasta (kuvan koko max. 4Mb)

Yksityisyydensuojasi on meille tärkeää. Katso lisätietoja tietosuojaselosteesta

Puuttuva suodatin?

Puuttuuko tuotesivulta sinun laitteesi suodattimet? Kerro siitä meille, niin voimme lisätä ne. Jatkossa voit shoppailla alkuperäiset ja oikeat suodattimet laitteeseesi helposti ja nopeasti.

Voit laittaa viestiä sähköpostitse myynti@parmair.com tai täyttää ohessa olevan lomakkeen.

Kokeilitko jo hakua?

Yksityisyydensuojasi on meille tärkeää. Katso lisätietoja tietosuojaselosteesta

Varaosakysely

Jos ilmastointilaitteesi varaosaa ei löydy luettelosta, niin lähetä kysely myynti@parmair.com
Voimme ehkä auttaa löytämään sinulle edullisen varaosan!

Olethan erittäin tarkkana sopivuuden kanssa ja suorita vanhan mittaus tarkoin ennen tilaamista, että tuote soveltuu juuri sinulle. Ilmanvaihtokoneita on valmistettu oikeakätisin sekä vasenkätisin moottorein. Oikeakätiset pyörivät siivistä katsoen myötäpäivään ja vasen vastapäivään.
Sähkökytkennän saa tehdä vain valtuutettu asentaja ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti.

Jos on epäselvyyksiä kätisyydessä, ota vanhan moottorin tyyppi ylös ja valokuva josta voimme selvittää kätisyyden ja yhteensopivuuden.

Toimitus ja maksu

Kotiintoimitus

Lähetämme tuotteen tyypillisesti 3-5 arkipäivässä.

Asennuspalvelu

Asennuspalvelumme sisältää vanhan laitteen purun ja pois kuljetuksen, uuden laitteen asennuksen ja käyttöopastuksen sekä ilmanvaihtokanaviston nuohouksen ja säädön.

Lasku

Koroton ja kuluton lasku 14 pv netto.

Ilmanvaihtoratkaisu

Yhteydenottopyyntö

Parmair Ilmanvaihto Oy:n yleiset toimitus-, huolto ja sopimusehdot

Kuvien koko max. 10Mb

Yksityisyydensuojasi on meille tärkeää. Katso lisätietoja tietosuojaselosteesta

Ilmanvaihtoratkaisu kotiisi

Pyydä tarjous

Parmair Ilmanvaihto Oy:n yleiset toimitus-, huolto ja sopimusehdot

Onko asunnossasi tällä hetkellä koneellinen ilmanvaihto? *
Nykyinen laitteesi (tarkistamme sopivan kattolevyn / laitesovittimen)?
Kuvat nykyisestä laitteesta, tyyppikilvestä ja asennusympäristöstä (kuvien koko max. 10Mb)
Haluan tarjouksen myös

Yksityisyydensuojasi on meille tärkeää. Katso lisätietoja tietosuojaselosteesta

Toimitustavat

Kotiintoimitus

Toimitamme laitteen tyypillisesti 5-14 arkipäivässä.

Asennuspalvelu

Asennuspalvelumme sisältää vanhan laitteen purun ja pois kuljetuksen, uuden laitteen asennuksen ja käyttöopastuksen sekä ilmanvaihtokanaviston nuohouksen ja säädön.

Maksuvaihtoehdot

Lasku

Koroton ja kuluton lasku 14 pv netto.

Parmair erämaksu

Maksuaika: 3 kk, 6 kk tai 12 kk | Korko: 9.95 % | Ei avausmaksua | Laskutuslisä 5.00 €/lasku | Laskutusväli: kuukausittain | Vaatii hyväksytyn luottopäätöksen | Katso rahoitusehdot